Recadación

Servizo de Recadación Municipal - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza castelao 7 1ºE, Rianxo

981 86 66 61

recadacion@concelloderianxo.es

Concellería de Economía e Facenda

luns a venres: 8.00 a 14.00
martes e xoves: 17.00 - 19.30

Recadación

Páxinas etiquetadas con ibi times .

Co obxecto de facilitar o cumprimento da obrigación tributaria, establécese no artigo 16 da ordenanza xeral de Recadación e na ordenanza do IBI do Concello de Rianxo un sistema especial de pago das cuotas por recibo de forma que o pago do importe total anual do imposto distribuirase en dous prazos, nos meses de xuño e setembro. I. O fraccionamento do pago requirirá previa solicitude por...

Co obxecto de facilitar o pago anual do Imposto de Bens Inmobles (IBI) correspondente a 2013, informase da posibilidade de efectuar o pago en dous prazos. Calquera titular dun inmoble e/ou propiedade pode facer uso desta posibilidade. A solicitude efectuarase antes do 28 de febreiro. O fraccionamento realizarase en dúas cotas a cobrar mediante domiciliación bancaria, cuxos vencementos...