Recadación

Servizo de Recadación Municipal - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza castelao 7 1ºE, Rianxo

981 86 66 61

recadacion@concelloderianxo.es

Concellería de Economía e Facenda

luns a venres: 8.00 a 14.00
martes e xoves: 17.00 - 19.30

Recadación

Páxinas etiquetadas con recadacion times .

Co obxecto de facilitar o cumprimento da obrigación tributaria, establécese no artigo 16 da ordenanza xeral de Recadación e na ordenanza do IBI do Concello de Rianxo un sistema especial de pago das cuotas por recibo de forma que o pago do importe total anual do imposto distribuirase en dous prazos, nos meses de xuño e setembro. I. O fraccionamento do pago requirirá previa solicitude por...

Novo servizo de información catastral