Reserva de prazas

Reserva de prazas - Concello de Rianxo

FORMULARIO

Reserva de praza para eventos CULTURAIS 2022

Formulario para a solicitude de reserva de praza nas actividades organizadas pola Área de Cultura.

Esta solicitude de reserva só se pode usar para un grupo de ata 6 persoas.

A resposta de confirmación non é inmediata e pode tardar uns días en base ás necesidades de acomodación do público interesado. Consulte o correo non desexado, moitas veces os correos chegan a esa bandexa.​​​​​​​

A formalización das reservas supón a aceptación das condicións e medidas establecidas polo Concello para o desenvolvemento da programación.

No caso de non cubrirse a capacidade do auditorio coas reservas, as localidades dispoñibles poderán solicitarse na billeteira do auditorio dende media hora do antes evento.

O lugar de referencia para consultar a información dos eventos culturais (programación, modificacións, suspensións, traslados, etc.) será a web concelloderianxo.gal.

Tendo en conta que vas estar nun espazo pechado durante bastante tempo e con acumulación de persoas, recoméndase:

- Se tes COVID ou síntomas compatibles mellor non asistas.
- Uso de máscara en todo momento.
- Uso das solucións hidroalcohólicas na entrada, saída e accesos aos aseos.
- Distancia social de 1,5 m cando sexa posible. Evitar aglomeracións.
- Non está permitido cambiar de asentos e/ou mover as cadeiras do seu sitio.
- Obrigatorio estar sentado durante todo o evento.
- Atender e respectar os sinais e indicacións de circulación, espera, acomodación, etc.

1.- A actividade non precisa reserva previa ou é outra entidade a encargada do procedemento. Consultar a información na páxina web ou cartel específico.

2.- O prazo de reserva para a actividade aínda non está aberto.

3.- O prazo de reserva rematou, poden quedar localidades dispoñibles que se solicitan na billeteira do auditorio dende media hora antes do comezo da actividade.

Unha soa actividade. Se se quixese facer outra reserva para unha actividade distinta, deberáse cubrir outra vez o formulario.
Nome e apelidos da persoa representante do grupo de convivencia
Un ou máis teléfonos de contacto
Correo electrónico de contacto
Número de prazas totais que se queren reservar. É necesario cubrir os datos de cada unha delas, agás a representante,a continuación.
Datos de cada unha das persoas para as que se solicita unha praza, ademais da solicitante.