Servizos Sociais

- Carta de servizos para a autonomía e atención á dependencia - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Estrada de Tanxil 12, Rianxo

981 86 00 61

881 16 89 34

servizossociais@concelloderianxo.gal

Concellería de Servizos Sociais

luns - venres: 08:00 - 15:00

Os Servizos Sociais Comunitarios deste concello contan, para o seu desenvolvemento, con financiamento da Deputación Provincial da Coruña e da Consellería de Política Social e Xuventude.

SERVIZOS SOCIAIS

Carta de servizos para a autonomía e atención á dependencia

A Carta é un instrumento de xestión de calidade do Sistema para a autonomía e atención á dependencia que promove un proceso de análise e mellora dos servizos dunha organización e un instrumento de comunicación ao cidadán dos dereitos así como dos niveis estándar e compromiso de calidade ao que se axustará a prestación de ditos servizos.

A Carta identifica os servizos, os dereitos dos usuarios e os órganos responsables de cada un destes recursos; tamén recolle compromisos de calidade en cada un dos servizos, e establece indicadores de seguimento para avaliar o cumprimento de cada un deles.

Carta de servizos para a autonomía e atención á dependencia

Orde do 12 de setembro de 2012 pola que se aproba a Carta de servizos do Sistema para a autonomía e atención á dependencia (DOG núm. 178, 18/09/2012).