Servizos Sociais

- Colaboración no financiamento dos Servizos Sociais - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Estrada de Tanxil 12, Rianxo

981 86 00 61

881 16 89 34

servizossociais@concelloderianxo.gal

Concellería de Servizos Sociais

luns - venres: 08:00 - 15:00

Os Servizos Sociais Comunitarios deste concello contan, para o seu desenvolvemento, con financiamento da Deputación Provincial da Coruña e da Consellería de Política Social e Xuventude.

SERVIZOS SOCIAIS

Colaboración no financiamento dos Servizos Sociais

A Deputación da Coruña publicou no BOP núm. 87 do 9 de maio de 2023, a resolución pola que aproba a concesión definitiva de subvencións correspondente ao programa FOPPSS/2023: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2023.

O Concello de Rianxo figura como entidade beneficiaria cos seguintes módulos e contías:

CONCELLO DE RIANXO   EXPTE.2023000000323
 MÓDULO  MÓDULO SUBVENCIONADO

   ACHEGA

 I  Persoal administrativo grupo C1 ou C2 (90%)   16.200,00 €
 II  Persoal técnico A2   22.000,00 €
 III

 Persoal técnico A1

  26.000,00 €
 IV

 Persoal auxiliar SAF libre concorrencia - Horas concedidas (7.200,00)

  86.400,00 €
    TOTAL   150.600,00 €