Servizos Sociais

- Publicación no BOP do extracto das axudas á conciliación. - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Estrada de Tanxil 12, Rianxo

981 86 00 61

881 16 89 34

servizossociais@concelloderianxo.gal

Concellería de Servizos Sociais

luns - venres: 08:00 - 15:00

SERVIZOS SOCIAIS

Publicación no BOP do extracto das axudas á conciliación.

Publicación no BOP do extracto do acordo de 07/09/23 da XGL pola que se aproban as bases reguladoras e convocatoria das axudas ás familias para a súa conciliación familiar e laboral.

Publicación do extracto no BOP

O prazo para a presentación das solicitudes remata o 19 de outubro de 2023.