Urbanismo

- Anexo á Ordenanza Municipal reguladora de terrazas - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 86 66 28

urbanismo@concelloderianxo.gal

luns a venres: 09.00 - 14.00

PLANEAMENTO

O SIOTUGA incorpora toda a normativa actual que se aplica ao territorio dos municipios galegos: planeamento, plans xerais e parciais, normas subsidiarias, estudos de detalle...

Urbanismo

Anexo á Ordenanza Municipal reguladora de terrazas

Segundo o aprobado na Ordenanza Municipal reguladora das terrazas no Concello de Rianxo, procédese a facer de público coñecemento o anexo aprobado coa normativa a aplicar sobre as características xeométricas, cores e publicidade que deben reunir as terrazas nas zonas protexidas.

Anexo á ordenanza municipal de terrazas