Urbanismo

- Exposición do documento de aprobación provisional do Plan Xeral de Ordenación Municipal - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 86 66 28

urbanismo@concelloderianxo.gal

luns a venres: 09.00 - 14.00

PLANEAMENTO

O SIOTUGA incorpora toda a normativa actual que se aplica ao territorio dos municipios galegos: planeamento, plans xerais e parciais, normas subsidiarias, estudos de detalle...

Urbanismo

Exposición do documento de aprobación provisional do Plan Xeral de Ordenación Municipal

O Documento do Plan Xeral de Ordenación de Rianxo que se vén de aprobar provisionalmente na sesión do Pleno da Corporación do 11 de maio de 2023 está dispoñible para a súa descarga e consulta na ligazón https://concelloderianxo.gal/pxom

A veciñanza que o desexe pode consultar o documento con persoal técnico do concello os​​​​ martes e xoves, de 10 a 12 h, nas oficinas da Área de Rehabilitación (Rúa Adro, nº 2).