Urbanismo

Urbanismo - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 86 66 28

urbanismo@concelloderianxo.gal

luns a venres: 09.00 - 14.00

PLANEAMENTO

O SIOTUGA incorpora toda a normativa actual que se aplica ao territorio dos municipios galegos: planeamento, plans xerais e parciais, normas subsidiarias, estudos de detalle...

Urbanismo

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 5 de outubro de 2023, acordou Aprobar inicialmente o Estudo de detalle modificado III da parcela Z-5 para a adaptación de aliñacións e volumes, do plan parcial SAU 3 Pazo de Rianxiño elaborado polo estudo de arquitectura Amancio Losada Vicente. Conforme ao establecido no artigo 80 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, e nos...

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 5 de outubro de 2023, acordou Aprobar inicialmente o Estudo de Detalle para adaptación de aliñacións no ámbiro Z6 do plan parcial SAU 3 Pazo de Rianxiño elaborado polo estudio de arquitectura Monteoliva Arquitectura SLP. Conforme ao establecido no artigo 80 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, e nos artigos 194.2 e 207 do seu...

O Documento do Plan Xeral de Ordenación de Rianxo que se vén de aprobar provisionalmente na sesión do Pleno da Corporación do 11 de maio de 2023 está dispoñible para a súa descarga e consulta na ligazón https://concelloderianxo.gal/pxom A veciñanza que o desexe pode consultar o documento con persoal técnico do concello os​​​​ martes e xoves, de 10 a 12 h, nas oficinas da Área de Rehabilitación...

O Boletín Oficial da Provincia do 3 de xuño de 2016 no 105/2016 publicou o anuncio de Aprobación Inicial do inventario de camiños municipais do Concello de Rianxo, aprobado polo pleno da Corporación, na sesión ordinaria do 28 de abril de 2016. Este inventario expoñerase ao público durante un prazo de 30 días hábiles até o 9 de xullo, para o que se habilitará un espazo nos baixos do Cuartel...

Segundo o aprobado na Ordenanza Municipal reguladora das terrazas no Concello de Rianxo, procédese a facer de público coñecemento o anexo aprobado coa normativa a aplicar sobre as características xeométricas, cores e publicidade que deben reunir as terrazas nas zonas protexidas. Anexo á ordenanza municipal de terrazas Ordenanza Municipal publicada no BOP

O 3 de decembro publícase no DOGA a aprobación no Pleno do Concello de Rianxo do documento inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal, estabelecéndose un prazo de dous meses para a exposición ao público e a presentación de alegacións. O PXOM poderase consultar nos baixos do Cuartel Vello (Praza Castelao, Rianxo) a partir do 9 de decembro, e en formato electrónico en...

— Resultados por páxina
Mostrando 6 resultados.