Xunta de Goberno

Xunta de Goberno - Concello de Rianxo

Xunta de Goberno Local

 

Non designada

A Xunta de Goberno Local constitúese necesariamente por ser un municipio de máis de 5000 habitantes. Está conformada polo Alcalde e cinco concelleiras e concelleiros nomeados pola Alcaldía para asistir a esta no uso das súas atribucións e no exercicio das que lles sexan delegadas.

Delegacións da Alcaldía na Xunta de Goberno Local