Xunta de Goberno

Xunta de Goberno - Concello de Rianxo

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local constitúese necesariamente por ser un municipio de máis de 5000 habitantes. Está conformada polo Alcalde e cinco concelleiras e concelleiros nomeados pola Alcaldía para asistir a esta no uso das súas atribucións e no exercicio das que lles sexan delegadas.

A Resolución   da   Alcaldía   nº   1031/2023,   do   03.11.2023,   modifica a composición, competencias e periodicidade da Xunta de Goberno Local.

As sesións ordinarias da Xunta de Goberno celebraranse o 1º e 3º  xoves de cada mes ás 14:00 horas.

Composición da Xunta de Goberno Local

  • Julián Bustelo Abuín (Rianxo en Común - Presidente)
  • Julio Alcalde Hermo (Rianxo en Común)
  • Ana Vidal Fungueiriño (Rianxo en Común)
  • Olalla Figueira Castaño (Rianxo en Común)
  • José Alberto Angueira Gómez (Rianxo en Común)
  • José Luís Castiñeiras Lesende (Partido Popular)