Anuncios

- Aprobación do expediente de operación de Tesouraría 2/2015 - Concello de Rianxo

Anuncios

Aprobación do expediente de operación de Tesouraría 2/2015

Publícase a Resolución de Alcaldía nº 424/2015 de aprobación do expediente de operación de Tesouraría 2/2015

Resolución de Alcaldía 424/2015