Anuncios

- Consulta pública da Ordenanza reguladora da protección dos camiños e vías públicas - Concello de Rianxo

Anuncios

Consulta pública da Ordenanza reguladora da protección dos camiños e vías públicas

Sométese a consulta pública o proxecto de Ordenanza municipal non fiscal para a protección e conservación dos camiños e vías públicas, con motivo da execución de cortas, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal de Rianxo, para recoller a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representantivas potencialmente afectadas pola futura norma, co obxectivo de mellorar a participación da cidadanía no procedemento de elaboración das normas.