Anuncios

- Exposición pública do mapa estratéxico de ruídos - Concello de Rianxo

Anuncios

Exposición pública do mapa estratéxico de ruídos

En cumprimento da Lei 37/2003 e segundo o disposto nos Reais Decretos 1367/2007 e 1038/2012, exponse ao público o Mapa estratéxico de ruído para a zona de Barbanza-Noia promovido pola Consellería de Medioambiente, Terriotrio e Infraestruturas a través da Axencia Galega de Infraestruturas.

Oficio

Documento resumo do Mapa estratéxico do ruído AG-11 enlace N-550 - AC-50 xullo 2014