Anuncios

- Modelo de reclamación ante os cortes de subministro eléctrico - Concello de Rianxo

Anuncios

Modelo de reclamación ante os cortes de subministro eléctrico

Diante das moitas incidencias co servizo da enerxía eléctrica destes últimos días, achégase un posíbel modelo de reclamación diante da empresa maioritaria no subministro Gas Natural Fenosa. Outras canles de reclamación pódense realizar nas oficinas de información ao consumidor como a de Boiro ou directamente ao Instituto Galego de Consumo no teléfono de balde: 900 231 123

OFICINA DO CONSUMIDOR BOIRO
Praza de Galicia, S/N
15930 - BOIRO (A CORUÑA)
TLF: 981/84 48 00

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
Gonzalo Torrente Ballester 1-5 Baixo
981544512 / 981544598
15707 Santiago de Compostela

Correo-e: igc.informacion@xunta.es

Reclamación por incidencias no subministro eléctrico