Bandos Informativos

- Bando sobre a substitución das liñas de telefonía por fibra óptica - Concello de Rianxo

Bandos Informativos

Bando sobre a substitución das liñas de telefonía por fibra óptica

A compañía prestadora de servizos de telefonía, Movistar, está a realizar a substitución das liñas actuais por cableado de fibra óptica.

Estas tarefas non supoñen cambios de instalación nin custo ou tarifación complementaria, nin afectarán á
prestación do servizo.

O que se comunica para coñecemento da veciñanza.