Desenvolvemento local

- Ludonadal: Regala Comercio Local - Concello de Rianxo