Calendario do contribuínte

Calendario do contribuínte - Concello de Rianxo

Calendario do contribuínte

Calendario fiscal do exercicio 2019

Aprobouse o calendario fiscal para o exercizo 2019 por Resolución da Alcaldía do 14 de febreiro de 2019

Concepto

Exercizo e periodo

Periodo Voluntario ingreso

IVTM

2019

20/03/19-20/05/19

LIXO

2019/1 cuadimestre

20/03/19-20/05/19

LIXO

2019/2 cuadimestre

22/07/19-23/09/19

IBI URBANA

2019

05/09/19-20/11/19

IBI RUSTICA

2019

05/09/19-20/11/19

IBI BICES

2019

05/09/19-20/11/19

IAE

2019

05/10/19-05/12/19

LIXO

2019/3 cuadimestre

21/10/19-21/12/19

VAOS

2019

05/09/19-20/11/19

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

2019

MENSUAL(2 meses dende o fin de exposición publica)

MESAS E CADEIRAS

2019

05/08/2019-05/10/219