Deportes

- Campionato Xunta de Galicia de Tricros - Concello de Rianxo