Deportes

- Novas restriccións na práctica deportiva - Concello de Rianxo

Actualidade

Novas restriccións na práctica deportiva

Publicamos un resumo ao abeiro da ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Resumimos os principais cambios que afectan aos clubs deportivos e á actividade deportiva
federada e non federada, segundo a devandita orde.