Emprego

- Curso de prevención de riscos laborais e traumatismo músculo esqueléticos - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Emprego

Curso de prevención de riscos laborais e traumatismo músculo esqueléticos

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ISSGA, vai realizar en Rianxo un curso de Prevención de riscos laborais e traumatismo músculo esqueléticos dirixido a persoas traballadoras maiores de idade ocupadas ou desempregadas na actividade  de fábricas de conservas de atún.

Información