Emprego

- Curso de prevención de riscos laborais no manexo de maquinaria forestal - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Emprego

Curso de prevención de riscos laborais no manexo de maquinaria forestal

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente a través do programa de desenvolvemento rural sostible vai realizar en Boiro o "Taller de Manexo de maquinaria forestal. Manexo práctico de motoserra e rozadoira". Este taller está destinado a persoas traballadoras maiores de idade ocupadas ou desempregadas na actividade a que se dirixe o curso.

Inscricións ata o 4 de novembro por fax ao 981 174 802, ou no enderezo electrónico: desenvolvementorural.issga@xunta.es

Máis información no teléfono de contacto 981 174 381 ou na web do ISSGA: http://issga.xunta.es/