Emprego

- Curso Traballos forestais, conservación do medio natural e manexo de maquinaria e ferramentas forestais - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Emprego

Curso Traballos forestais, conservación do medio natural e manexo de maquinaria e ferramentas forestais

A Mancomunidade de Municipios Arousa Norte se está a organizar un curso relacionado cos traballos forestais: “traballos forestais, conservación do medio natural e manexo de maquinaria e ferramentas forestais”.

Este curso está destinado principalmente a persoas con especiais dificultades de inserción laboral e alto grao de interese na formación forestal para a mellora da súa empregabilidade e que estean en posesión de estudios básicos (exb, graduado escolar, ESO..).

Este curso vaise a realizar en dúas edicións entre os meses de outubro e novembro. Unha edición realizarase no Concello de Boiro e outra edición no Concello da Pobra do Caramiñal.

O prazo de inscrición abrirá este luns 8 de setembro e rematará o día 16 de setembro.

Bases xerais de admisión

Ficha de inscrición