Emprego

- Curso Traballos forestais e conservación do medio natural - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Emprego

Curso Traballos forestais e conservación do medio natural

A Mancomunidade Arousa Norte vai a realizar no presente ano o proxecto “Inserción laboral de colectivos con especiais dificultades”.

O programa contempla formación práctica no ámbito forestal e motivación cara o emprendemento nese sector.

Vanse realizar dúas edicións do curso “Traballos forestais e conservación do medio natural”. Contempla un total de 110 h, 30 horas en aula e 80 prácticas na Serra do Barbanza e en outros espazos naturais da comarca.

Prazo de inscrición ata o 21 de outubro ás 13:30 h.

Máis información en http://arousanortemprego.wordpress.com/curso-traballos-forestais/