Medio Ambiente

- Recomendacións no consumo de auga - Concello de Rianxo

Medio Ambiente

Recomendacións no consumo de auga

Recomendacións da Consellería de Sanidade fronte ás posibles consecuencias dos incendios forestais na auga de consumo

/documents/11336/0/RECOMENDACIO%CC%81NS_INCENDIOS_AUGA_CONSUMO_02_11_2017.pdf/bdf19bd6-014d-462c-842e-d5ce9ddf39fd