Obras e servizos

Impulso ao abastecemento e saneamento municipais - A Casilla será a primeira aldea da parroquia do Araño en conectarse á rede pública de abastecemento con 22 vivendas - Concello de Rianxo

OBRAS E SERVIZOS

INFORMACIÓN XERAL

981860401

obras@concelloderianxo.gal

Concellería de Obras e Servizos Municipais

Obras e servizos

A Casilla será a primeira aldea da parroquia do Araño en conectarse á rede pública de abastecemento con 22 vivendas

Impulso ao abastecemento e saneamento municipais

O pleno celebrado xoves 9 de febreiro aprobou a participación no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Único de concellos) “Pos+ 2023” da Deputación Provincial da Coruña con catro proxectos de saneamento e abastecemento. Na votación resultante foi aprobada a proposta do goberno municipal por todas as formacións, BNG, PSOE, PP e Cidadáns, agás por Rianxo en Común que votou en contra da proposta.

Os proxectos aprobados dentro das diferentes achegas do Plan supoñen un importe total de 681.566,58 euros e tal e como foi sinalado pola Alcaldía supoñen priorizar actuacións dirixidas a homologar servizos básicos que toda a veciñanza debe ter e equilibrar as diferentes parroquias nun servizo como o do saneamento e do abastecemento.

Neste senso salientou que entre os proxectos aprobados figura o abastecemento da Casilla primeira aldea do Araño desde a traída municipal. Unha actuación posíbel pois se desenvolveron diferentes actuacións previas desde Outeiro-Taragoña á zona da Casilla para dotar do servizo tan axiña fose posíbel, así como no actual tramo de aceiras executándose na AC305 que contempla a instalación adicional de rede de auga. Este proxecto supón un investimento de 132.470,80 euros para unhas 23 vivendas e o cumprimento do compromiso de chegar ao Araño coa rede,

Outro dos proxectos aprobados é o saneamento de Tronco, primeira Fase, que nesta fase supón 208.785,50 euros. Contempla un bombeo e beneficiará a 22 vivendas e o único cámping do Concello. Implica tamén a práctica incorporación da totalidade da parroquia de Rianxo á rede de sumidoiros municipais.

O terceiro proxecto dentro do plan complementario é un primeira fase do saneamento e abastecemento para Vilanustre en Asados. Nesta actuación, de 194,386, 50 euros chégase a unhas doce vivendas. Cunha depuradora autónoma non se verquerá á rede xeral e evitará o uso de bombeos. Unha cesión de parcela contemplada no proxecto posibilita este sistema xa posto en prática en Foxacos e Cerqueiras,

O cuarto dos proxectos e dentro do Plan Complementario é a segunda fase do saneamento e abastecemento de Vilas, que cun importe de 145.523, 78 euros abranguerá a 12 vivendas. Conectarase coa actuación a piques de licitarse e segue o mesmo esquema de instalación de depuradora autónoma evitando os custes adicionais dos bombeos e o seu mantemento e consumo en electricidade.

Coas dúas actuación de Asados completaríanse agás algunhas vivendas individuais a rede de saneamento de Asados que se achegaría así o obxectivo de saneamento integral da parroquia.

Todas as obras contemplan a reposición posterior en asfaltado en quente o que supón importantes custes nas obras pero que deixarán en boas condicións o firme das aldeas sobre as que se actúa.

Ademais das obras aprobouse destinar un total de 40.829,86 euros a gasto corrente e 5.200,31 a minorar os préstamos.

A alcaldía tamén informou da adxudicación e sinatura do contrato de obras de saneamento de Quintáns en Isorna e abastemento de Corques en Taragoña polo que poderían iniciarse os traballos en vindeiras datas.

RESUMO

  • Abastecemento da Casilla: 132.470,80 euros
  • Saneamento de Tronco, primeira Fase: 208.785,50 euros.
  • Saneamento e abastecemento para Vilanustre : 194,386, 50 euros
  • Segunda fase do saneamento e abastecemento de Vilas: 145.523, 78 euros
  • Gasto corrente: 40.829,86 euros
  • Préstasmos: 5.200,31 euros
  • TOTAL: 727.196,35 euros

POS Adicional para gastos sociais extraordinarios

Tamén se aprobou co mesmo resultado que a anterior votación destinar un 72.804,36 euros a financiar gasto social entre os que se encontra:

Reforzo - ampliación de persoal técnico e/ou administrativo adscrito aos servizos sociais do concello, co fin de apoiar aos equipos actuais e/ou facilitar a tramitación urxente das prestacións obxecto deste plan

Ampliar o servizo de axuda a domicilio en todas as súas modalidades, e calquera outro de análoga natureza que se preste no domicilio da persoa, rehabilitación, como perruquería, podoloxía, comedor sobre rodas, etc.

Reforzo dos servizos e axudas económicas para respiro familiar e medidas de conciliación a persoas que carezan de medios económicos suficientes para asegurar a cobertura destas necesidades, valoradas polos profesionais dos servizos sociais comunitarios.