Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 25 de febreiro de 2021 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 25 de febreiro de 2021

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 25 de febreiro de 2021, coa seguinte

ORDE DO DÍA

Parte resolutiva
1. Aprobación das actas anteriores.

Parte de control
2. Dación de conta das resolucións de Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno.
3. Adhesión aos obxectivos da Axenda 2030.
4. Apoio aos/ás traballadores/as do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
5. Moción do grupo municipal do PP: pór en marcha determinadas medidas para rebaixar o prezo da luz.
6. Moción do grupo municipal do PP: apoio da redución do IVE aos salóns de peiteado.
7. Moción do grupo municipal do PP: apoio da transferencia á Xunta de Galicia da xestión do Dominio Público Marítimo Terrestre.
8. Moción do grupo municipal Rianxo en Común: creación dunha liña de axudas para a prevención de ataques da fauna salvaxe.
9. Moción do grupo municipal do PSOE: posición en contra da reforma da Lei de Saúde.
10. Moción do grupo municipal do BNG: mobilizacións feministas do 8 de marzo.
11. Rolda aberta de intervencións.

A sesión será telemática e emitirase en directo pola canle de YouTube do Concello de Rianxo.