Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 15 de novembro de 2021 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 15 de novembro de 2021

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o luns 15 de novembro de 2021 coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Resolución das alegacións e aprobación definitiva do orzamento, do cadro de persoal e do límite de gasto non financeiro para o exercicio 2021