Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 25 de outubro de 2018 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 25 de outubro de 2018

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 25 de outubro de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación acta nº 10/2018 da sesión ordinaria do Pleno municipal de 27 de setembro de 2018
2. Dación de conta das Resolucións de Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
3. Dación de conta ao Pleno da Resolución da Alcaldía núm. 915/2018, do 19 de outubro, pola que se aproba a liquidación do Orzamento de 2017
4. Aprobación do crédito extraordinario 1/2018
5. Desafectación das vivendas dos mestres bloque B