Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión extraordinaria do Pleno da corporación do 26 de agosto de 2020 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión extraordinaria do Pleno da corporación do 26 de agosto de 2020

Convocouse unha sesión extraordinaria do Pleno da corporación municipal para o mércores 26 de agosto de 2020, ás 20.00 h, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Debate en torno ás xestións levadas a cabo polos concelleiros/as delegados/as do Goberno Municipal de Rianxo para a presentación e, de ser o caso, aprobación, do Orzamento Municipal do 2020, así como das circunstancias que motivaron o cambio de criterio e a renuncia a presentar as contas.
2. Incremento do límite global da produtividade no Orzamento prorrogado en 2020.
3. REC 8/2020. Aprobación por recoñecemento extraxudicial das facturas incluídas na relación H/2020/3.
​​​​​​​4. Modificación das bases de execución no relativo ao procedemento de execución de gasto, propostas de gasto e tramitación de facturas.
​​​​​​​5. Modificación do réxime económico de asistencias aos órganos colexiados.