Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 6 de setembro de 2018 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 6 de setembro de 2018

Convocouse unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 26 de xullo de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

  1. Festivos locais 2019
  2. Adhesión convenio  de colaboración Xunta-FEGAMP e Seaga  en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión de biomasa nas faixas secundarias.