Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 1 de abril de 2019 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 1 de abril de 2019

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro luns 1 de abril de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación da Acta nº 2 /2019 da sesión ordinaria do Pleno do 28/02/2019
2. Dación de Conta das Resolucións da Alcaldía e das Actas da Xunta de Goberno
3. Dación de conta da aprobación do Plan Orzamentario a Medio Prazo 2020-22
4. Sorteo dos membros das mesas electorais para as Eleccións Xerais do 28 de abril de 2019
5. Aprobación da segunda addenda ao Convenio de Colaboración entre a Entidade Pública Empresarial Augas de galicia e o Concello de Rianxo para a execución das actuacións de mellora dos sistemas de saneamento e depuración na ría de Arousa. Aglomeración de Rianxo. Concello de Rianxo (A Coruña), cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) nun 80%, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020
6. Exercicio da opción de compra do Pazo de Rianxiño
7. Contratación do servizo de póliza de crédito para o financiamento da iluminación do convenio co IDAE
8. Aprobación do suplemento de crédito 1/2019 para a dotación orzamentaria correspondente á achega municipal da Renovación do alumeado público exterior do Concello de Rianxo
9. Moción do BNG: DECLARACIÓN DE RIANXO: CONCELLO LIBRE DE EUCALIPTOS
10. Rogos e preguntas