Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 25 de xaneiro de 2018 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 25 de xaneiro de 2018

O vindeiro xoves 25 de xaneiro de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación das actas dos Plenos nº 14/2017, 15/2017 e 16/2017.
2. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno.
3. Avaliación do Plan de Saneamento Financeiro 2015-18 para a anualidade 2016.
4. Aprobación do recoñecemento extraxudicial 1/2018.
5. Aprobación do convenio tipo para a asunción, pola administración xeral da comunidade autónoma de Galicia, da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de policía local e as prazas de auxiliares de policía local, ou as prazas de vixilantes municipais.
6. Regulamento do Rexistro Municipal de Entidades Asociativas de Rianxo.
7. Proxecto da ampliación da EDAR de Rianxo, colector interceptor e tanque de tormentas.
8. Moción para impulsar políticas de benestar animal e convivencia.
9. Moción de Rianxo en Común para a elaboración do Plan Municipal de prevención e defensa contra incendios e da Ordenanza de Limpeza.
10. Rogos e preguntas: exposición da Confraría de Pescadores de Rianxo ao Pleno.