Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de outubro de 2017 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de outubro de 2017

O vindeiro xoves 26 de outubro de 2017, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación da acta nº 8/2017 do Pleno extraordinario do 21/08/2017 e da nº 9/2017 do Pleno extraordinario urxente do 13/09/2017
2. Moción do BNG de explotación da mina de Touro e O Pino
3. Moción do BNG contra os lumes forestais e polo desenvolvemento rural
4. Moción do PSOE pola vaga de lumes que asolou Galicia
5. Moción do PSOE polo servizo de coidados paliativos no domicilio
6. Moción de Rianxo en Común sobre a creación do Consello Forestal e de Desenvolvemento Rural no Concello de Rianxo
7. Moción de Rianxo en Común da actuación en relación a edificios abandonados
8. Moción de Rianxo en Común sobreo rexeitamento da Lei de Fomento de Implantación de Iniciativas Empresariais
9. Rogos e preguntas