Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de xaneiro de 2023 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de xaneiro de 2023

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o vindeiro xoves 26 de xaneiro coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES
2. MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL IMPOSTO BENS INMOBLES. BONIFICACIÓN ENERXÍA SOLAR E EFICIENCIA ENERXÉTICA
3. MOCIÓN RIANXO EN COMÚN RELATIVA Á DINAMIZACIÓN DO MERCADO MUNICIPAL
4. MOCIÓN RIANXO EN COMÚN RELATIVA Á MELLORA DO CAMIÑO AO POZO BASTÓN
5. MOCIÓN RIANXO EN COMÚN RELATIVA Á XESTIÓN PÚBLICA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
6. MOCIÓN RIANXO EN COMÚN RELATIVA Á MELLORA DA SEGURIDADE NA DP-7201
7. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA E ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO
8. RENUNCIA DO CONCELLEIRO FRANCISCO RUBIO VICENTE
​​​​​​​9. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 39/2023 DE DELEGACIÓN DA ALCALDÍA
​​​​​​​10. ROGOS E PREGUNTAS