Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de xullo de 2018 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de xullo de 2018

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 26 de xullo de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación actas pleno do 05 de xullo de 2018 e do 12 de xullo de 2018
2. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno
3. Adhesión á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega
4. Moción presentada polo Alcalde: Apoio a pesca do Xeito
5. Moción do grupo municipal Rianxo en Común: APOIO O XEITO
6. Moción en PROL DA REGULARIZACIÓN DA EDUCACIÓN SOCIAL
7. Rogos e preguntas