Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do  27 de abril de 2023 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do  27 de abril de 2023

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o vindeiro xoves 27 de abril coa seguinte ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTA Nº 4/2023 DO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DO 30/03/2023

ASUNTOS URXENTE SEN DITAMINAR

2. APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
3. RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 307/2023 APROBACIÓN MODIFICACIÓN 18.10.2022 PROXECTO PARA AMPLIACIÓN DE VARIOS TRAMOS DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA NA PARROQUIA DE TARAGOÑA
​​​​​​​4. RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 309-2023 APROBAR MODIFICADO 11.04.2023 PROXECTO PARA AMPLIACIÓN DE REDE DE SANEAMENTO E INSTALACIÓN DE BOMBEO NO LUGAR DE TRONCO - FASE 1
​​​​​​​5. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 301/2023 APROBACIÓN MODIFICACIÓN DO 05.04.2023 PROXECTO TÉCNICO PARA AMPLIACIÓN DE REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO CON DEPURACIÓN NO LUGAR DE VILANUSTRE, EN ASADOS - RIANXO
​​​​​​​6. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 305/2023 APROBACIÓN APROBACIÓN MODIFICACIÓN 11.11.2022 PROXECTO TÉCNICO PARA DOTACIÓN DE REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO CON DEPURACIÓN NO LUGAR DE VILAS, NO CONCELLO DE RIANXO - FASE I
​​​​​​​7. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 317/2023 APROBACIÓN MODIFICACIÓN DO 12.04.2023 PROXECTO PARA AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA NO LUGAR DA CASILLA, NA PARROQUIA DE O ARAÑO
8. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 318 APROBACIÓN MODIFICACIÓN 13.04.2023 PROXECTO TÉCNICO PARA DOTACIÓN DE REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NO LUGAR DE VILAS, NO CONCELLO DE RIANXO - FASE 2
9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL RIANXO EN COMÚN: AMPLIACIÓN DO HORARIO DA AMBULANCIA
10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL RIANXO EN COMÚN: DESIGNACIÓN DUN AREAL PARA PERMITIR O ACCESO DE CANS
11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL RIANXO EN COMÚN: CREACIÓN DUN SERVIZO DE TRANSPORTE ÁS PRAIAS
​​​​​​​12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL RIANXO EN COMÚN: RECUPERACIÓN DO RÍO DEVESA
​​​​​​​13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL RIANXO EN COMÚN: FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE DE VIAXEIROS NO CONCELLO DE RIANXO
14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSOE: A FALTA DE FINANCIAMENTO DA XUNTA DE GALICIA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.

PARTE DE CONTROL

15. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA E ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO
​​​​​​​16. ROGOS E PREGUNTAS