Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 27 de maio de 2021 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 27 de maio de 2021

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 27 de maio de 2021, coa seguinte

ORDE DO DÍA

1. Aprobación da Acta nº 6/2021 da sesión ordinaria do Pleno do 29 de abril de 2021.
​​​​​​​2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno.
3. Moción da Alcaldía para declarar as Alfombras como Patrimonio Cultural da Humanidade.
4. Moción do grupo municipal Rianxo en Común: Implantar na zona urbana de Rianxo o límite máximo de velocidade para vehículos en 30 Km/h.
5. Moción do grupo municipal Rianxo en Común: Modificación do vial de acceso ao núcleo do Pazo.
6. Moción do grupo municipal BNG: Defensa dun modelo de enerxía eólica sustentable, xusta e galega, fronte ao espolio e a depresión. 
7. Moción do grupo municipal BNG: Retirada do recurso contencioso-administrativo ao Plan xeral de explotación marisqueira.
​​​​​​​8. Rolda aberta de intervencións.