Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 28 de febreiro de 2019 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 28 de febreiro de 2019

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 28 de febreiro de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación da acta nº 1 do Pleno Ordinario do 31 de xaneiro de 2019
2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
3. Ratificación das resolucións da Alcaldía 85/2019 coa dilixencia de corrección de erros e da resolución 175/2019 das modificacións emendas solicitadas pola Deputación Provincial da Coruña POS 2019
4. Dilixencia de corrección de erro do acordo plenario: Modificación do réxime retributivo da situación de incapacidade temporal
5. Aprobación da proposta dos Estatutos (Anexo I) para a constitución e funcionamento de entidades locais pola lingua galega.
6.   Aprobación da modificación da Ordenanza Fiscal da taxa da piscina e outras instalacións análogas. Actualizacións co IPC 2018-2019
7. Devolución do aval bancario do expte. de Jesús Forneas Teijeiro do contrato de recadación  executiva
8. Resolución  da solicitude de Serviocio SL  relativa  á  liquidación  do  contrato  de explotación e xestión do servizo público da piscina municipal de Rianxo (2009-14)