Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da corporación do 28 de xaneiro - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da corporación do 28 de xaneiro

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal para o xoves 28 de xaneiro de 2021, coa seguinte

ORDE DO DÍA

1. Aprobación da acta nº 13 do 22 de decembro de 2020.
2. Dación de Conta das Resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno.
​​​​​​​3. Aprobación do Plan de Acción para o clima e a enerxía (PACE) do Concello de Rianxo.
​​​​​​​4.   Aprobación inicial   Ordenanza municipal   non fiscal reguladora   da protección dos camiños e vías públicas, con motivo da execución de cortas, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal de Rianxo.
5. Moción do BNG: Reposición de servizos de tren suprimidos e Plan de mellora da rede ferroviaria e creación do Ente Ferroviario Galego.
​​​​​​​6.   Moción  do   Grupo   Municipal   do   PSdeG-PSOE:   Creación dun fondo extraordinario nos orzamentos da Xunta de Galicia de 2021 destinados á loita contra a pandemia da COVID-19.