Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da corporación do 30 de xullo de 2020 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da corporación do 30 de xullo de 2020

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal para o xoves 30 de xullo de 2020, coa seguinte ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación das actas dos plenos anteriores

PARTE DE CONTROL

1. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
2. DACIÓN DE CONTA. Escrito presentado o 24/07/2020. Representante da Corporación na Mesa Local de Comercio
3. MOCIÓN de Rianxo en Común: RENATURALIZACIÓN DA RÍA
4. MOCIÓN de Rianxo en Común: ZONAS DE OCIO INFANTIL DO CONCELLO DE RIANXO
​​​​​​​5. Rogos e preguntas​​​​