Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 31 de xaneiro de 2019 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 31 de xaneiro de 2019

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 31 de xaneiro de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación da acta núm. 16/2018 do Pleno en sesión ordinaria de 28 de decembro de 2018
2. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno
3. Dar conta da Resolución da IDAE da concesión da subvención Renovación das instalacións de alumeado, iluminación e sinalización exterior.
4. Avaliación do cumprimento do Plan de Saneamento Financeiro 2015-18 na anualidade 2017
5. Renuncia ao cargo da concelleira do Grupo Municipal do PP: Mª Vanesa Martínez Durán
6. Operación de préstamo de 1.600.000 € para a adquisición do pazo de Rianxiño 2019
7. Crédito extraordinario 1/2019 para dotar crédito para a actuación "Adquisición do Pazo de Rianxiño"
8. Modificación do réxime retributivo da situación de Incapacidade Temporal
9. Recoñecemento Extraxudicial de Crédito 1/2019
10. Rogos e preguntas