Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do pleno da Corporación do día 28 de decembro de 2017 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión ordinaria do pleno da Corporación do día 28 de decembro de 2017

O vindeiro xoves 28 de decembro de 2017, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte

ORDE DO DÍA:
1. Aprobación da acta nº 13 do Pleno do 13-11-2017
2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía do mes de Novembro e da acta da Xunta de Goberno Local nº 21/2017
3. Compatibilidade do traballo realizado no Concello de Rianxo co traballo realizado na empresa Juan Martínez Blanco, SL
4. Moción contra a subida das peaxes na AP-9
5. Rogos e preguntas