Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión plenaria extraordinaria do 21 de agosto de 2017 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión plenaria extraordinaria do 21 de agosto de 2017

O vindeiro luns 21 de agosto de 2017, ás 20:00 horas, na Casa do Concello convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Festivos Locais 2018
2. Aprobación do recoñecemento extraxudicial 23/2017
3. Aprobación do cambio de finalidade do préstamo concertado para a Mellora das escolas unitarias
4. Aprobación do Convenio de Colaboración entre a entidade pública empresarial AUGAS DE GALICIA e o CONCELLO DE RIANXO