Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 20 de febreiro de 2017 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 20 de febreiro de 2017

O vindeiro luns 20 de febreiro de 2017 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. - Aprobación de Actas
2. - Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno
3. - Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal.- Plan Único de Concellos- POS + 2017
4. - Moción Plan Único dos Concellos da Deputación da Coruña
5. - Moción danos causados polos temporais e ás responsabilidades das compañías eléctricas subministradoras
6. - Moción Couza Guatemalteca e os seus efectos no cultivo da pataca
7. - Moción: Actuacións de información aos veciños na contratación da enerxía eléctrica
8. - Moción: Declarar Rianxo Concello oposto o tratado CETA de libre comercio entre Canadá e a Unión Europea
9. - Rogos e preguntas