Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 25 de maio de 2017 - Concello de Rianxo