Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 28 de setembro de 2017 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 28 de setembro de 2017

O vindeiro xoves 28 de setembro de 2017, ás 20.00 horas, na Casa do Concello celebrarase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación das actas das sesións dos Plenos anteriores
2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
3. Dación de conta do Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Rianxo: "Mellora dos sistemas de saneamento e depuración na Ría de Arousa".
4. Moción: "Proposta do Pleno da Corporación sobre a Fenda dixital"
5. Moción que presenta o grupo municipal do PSOE sobre o "asentamento da Vespa Velutina".
6. Moción presentada polo grupo municipal do BNG: "Pazo de Meirás e a Fundación Francisco Franco"
7. Moción presentada polo grupo municipal de Rianxo en Común, para a "incorporación ao patrimonio público do Pazo de Meirás e das esculturas do Mestre Mateo en poder da familia Franco e a salvagarda da Memoria Histórica"
8. Moción presentada polo grupo municipal de Rianxo en Común para a "posta en funcionamento dun servizo de xestión da enerxía"
9. Moción presentada polo grupo municipal de Rianxo en Común da "Actuación no patio e edificio anexo á escola do lugar de Outeiro"
10. Moción presentada polo grupo municipal de Rianxo en Común para a "creación dunha mesa conxunta de seguimento de mocións presentadas nos plenos polas diferentes formacións"
11. Rogos e preguntas