Recadación

- Impreso de solicitude do pagamento fraccionado do IBI - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza castelao 7 1ºE, Rianxo

981 86 66 61

recadacion@concelloderianxo.es

Concellería de Economía e Facenda

luns a venres: 8.00 a 14.00
martes e xoves: 17.00 - 19.30

Recadación

Impreso de solicitude do pagamento fraccionado do IBI

Co obxecto de facilitar o pago anual do Imposto de Bens Inmobles (IBI) correspondente a 2013, informase da posibilidade de efectuar o pago en dous prazos.

Calquera titular dun inmoble e/ou propiedade pode facer uso desta posibilidade.

A solicitude efectuarase antes do 28 de febreiro.

O fraccionamento realizarase en dúas cotas a cobrar mediante domiciliación bancaria, cuxos vencementos serán o día 10 dos meses de xuño e setembro deste ano 2013.

Os titulares que non soliciten o fraccionamento continuarán co sistema de pago único a realizar de setembro a novembro polo importe total.

Impreso de solicitude para cubrir (Open Document)

Impreso de solicitude para imprimir (pdf)