Secretaría

- Suspensión do proceso de licitación da Xestión do Servizo Público de Piscina Climatizada e instalación anexas - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 86 66 28

secretaria@concelloderianxo.gal

Secretaría

Suspensión do proceso de licitación da Xestión do Servizo Público de Piscina Climatizada e instalación anexas

Comunicase a suspensión do proceso debido a súa cancelación e apertura de nova licitación no proximo pleno ante a advertencia de erro substancial.