Turismo

- TURISMO de Semana Santa en Rianxo 2018 - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN TURÍSTICA

Turismo

TURISMO de Semana Santa en Rianxo 2018

De cara ás vacacións de Semana Santa,  a CONCELLARÍA DE TURISMO xunto coa brigada de obras municipal desenvolveron unha serie de actuacións para que, tanto visitantes como a veciñanza rianxeira, poidan desfrutar deste período vacacional.

As citadas actuacións permitirán tanto a práctica deportiva e o desenvolvemento de actividades de lecer dirixidas a todas as franxas de idade, coma o goce da ampla e variada oferta e opcións que a propia vila ofrece. 

É por isto polo que, dende a Concellaría de Turismo, estívose a traballar en diferentes liñas que deron como resultado as accións que deseguido se detallan:

* Preparación e limpeza das PRAIAS e iluminación da praia de Tanxil

* Acondicionamento de diversos roteiros: Pico Muralla, Sendeiro do Té, roteiro arqueolóxico...

* Edición e reedición de material de promoción turística. Este material, así como camisetas co logotipo de Manuel Antonio, libros de Os bolechas, chapas, pins de Castelao, etc., e a gran novidade deste ano:

"VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS DO ROTEIRO CASTELAO" 

que está dispoñible nos puntos de información turística habilitados polo concello nos seguintes horarios: