Urbanismo

- Exposición ao público do documento de aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 86 66 28

urbanismo@concelloderianxo.gal

luns a venres: 09.00 - 14.00

PLANEAMENTO

O SIOTUGA incorpora toda a normativa actual que se aplica ao territorio dos municipios galegos: planeamento, plans xerais e parciais, normas subsidiarias, estudos de detalle...

Urbanismo

Exposición ao público do documento de aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal

O 3 de decembro publícase no DOGA a aprobación no Pleno do Concello de Rianxo do documento inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal, estabelecéndose un prazo de dous meses para a exposición ao público e a presentación de alegacións.

O PXOM poderase consultar nos baixos do Cuartel Vello (Praza Castelao, Rianxo) a partir do 9 de decembro, e en formato electrónico en www.concelloderianxo.es/pxom